ทุนการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย" ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "พลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "ดุสิตธานี" ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา "ช่อมะฮอกกานี" ประจำปีการศึกษา 2563

Dusit International Scholarship 2019

ทุนการศึกษา “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย" ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา “นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo