ทุนการศึกษา

ประกาศทุนการศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษา “นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย" ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา “พัฒนาอาเซียน จีนและอินเดีย” หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo