นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีคว้าเหรียญทอง วันนักประดิษฐ์ 2562

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานวันนักประดิษฐ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2562นักศึกษานำผลิภัณฑ์นมโคผสมเนื้อหัวปลีสกัดเข้มข้น (Banana Blossom Milk) ส่งเข้าประกวด ผลการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง ภายใต้หัวข้อ นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ภายใต้หัวข้อ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มอาหาร และรางวัล Genius Award Citizen Innovation We dare to dream จาก Singapore จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

 

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo