Dusit Thani College พัทยา ออกบูธที่งาน Dek-D’s TCAS Fair

 

วันที่ 20 เมษายน 2562 ทาง Dusit Thani College พัทยา ได้ร่วมออกบูธวิชาการในงาน Dek-D’s TCAS Fair

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ Dusit Thani College พัทยา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo