โครงการถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นำโดยดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ต่างร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสืบต่อมา

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo