ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Olympic Thailand 2019

ผลการแข่งขัน Microsoft Olympic Thailand 2019 นักศึกษา Dusit Thani College ได้รับใบประกาศณียบัตรดังนี้

1. นายอัครวิศว์ เจริญพานิช ได้รับใบรางวัลเกียรติบัตร ดังนี้

  • Microsoft Olympic Thailand Competition 2019 (Silver level) 1 ใบ

2. นายธีรพล รัตนเจริญพรชัย ได้รับใบรางวัลเกียรติบัตร ดังนี้

  • Microsoft Olympic Thailand Competition 2019 (Bronze level) 1 ใบ

และนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้ง 3 คน ได้รับใบประกาศณียบัตร Microsoft Excel Certificate จาก บ. Microsoft ได้แก่

  1. นายอัครวิศว์ เจริญพานิช
  2. นายธีรพล รัตนเจริญพรชัย
  3. นางสาวรุจิภา บุญลา

 

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo