ค้นหาสุดยอดเชฟมัสมั่น

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานี ประกอบด้วย ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่  ดร.ประวีณา คาไซ และ ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ ได้ให้การต้อนรับนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันการประกอบอาหารเมนูมัสมั่น ณ Dusit Thani College เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือคนครัวตัวจริง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 40 คน ชิงรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ได้แก่ นายนริศ อรุณพงษ์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอรรถ ขันสี ได้รับเงินรางวัลจำนวน จำนวน 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอชิตพล สังข์ทอง ได้รับเงินรางวัลจำนวน จำนวน 5,000 บาท

และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายสรศักดิ์ ประทิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

Dusit Thani College ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo