คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเยี่ยมชม Dusit Thani College พัทยา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 Dusit Thani College พัทยา นำโดย อาจารย์ศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะอาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมชม Dusit Thani College พัทยา และร่วมทำกิจกรรม workshop การผสมเครื่องดื่ม การทำขนมสัมปันนี และการพับผ้า napkin เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน ณ Dusit Thani College พัทยา

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo