หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Program in Professional Culinary Arts (Joint Program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)

รายชื่อคณาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาลัยดุสิตธานี (กรุงเทพฯ)

David Gee

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

BA Hospitality Management and Culinary Arts, Manchester Metropolitan University, United Kingdom, 2010

Certificate/Diploma:

Post Graduate Certificate in Education in Lifelong Learning, University of Greenwich, United Kingdom, 2017

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66(0) 2361-7811-3
อีเมล
david.ge@dtc.ac.th

David Gee

BA Hospitality Management and Culinary Arts, Manchester Metropolitan University, United Kingdom, 2010

Certificate/Diploma:

Post Graduate Certificate in Education in Lifelong Learning, University of Greenwich, United Kingdom, 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม

Kristine La Rosa Mangundayao

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.S. International Hospitality Management – Cruise Line Operations in Culinary Arts, Lyceum of the Philippines University – Batangas, Philippines, 2013
M.Sc.Food Biotechnology, Assumption University, Bangkok, Thailand, 2017

Certificate/Diploma:

Hospitality Supervisor Certificate, The American Hospitality Academy, USA, 2018

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811 - 3
อีเมล
kristine.mangundayao@dtc.ac.th

Kristine La Rosa Mangundayao

B.S. International Hospitality Management – Cruise Line Operations in Culinary Arts, Lyceum of the Philippines University – Batangas, Philippines, 2013
M.Sc.Food Biotechnology, Assumption University, Bangkok, Thailand, 2017

Certificate/Diploma:

Hospitality Supervisor Certificate, The American Hospitality Academy, USA, 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม

Philip Janesch

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Certificate/Diploma:

Chef Diploma, Hotel Management School, Oberwollanig, Austria, 1970

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
philip.janesch@dtc.ac.th

Philip Janesch

Certificate/Diploma:

Chef Diploma, Hotel Management School, Oberwollanig, Austria, 1970

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rudeepan Wattanapat

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.Sc. Agro-Industrial Product Development, Kasertsart University, Thailand, 1989
M.Sc. Food Science, University of Georgia, USA, 1993
Master of Home Economic – Foods and Nutrition, University of Georgia, USA, 1996

Certificate/Diploma:

Associate in Applied Science (Culinary Arts), Schoolcraft College, USA, 2009

Certificate in Baking and Pastry and Cake Decorating, Triton College, USA, 2010

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
rudeepan.wa@dtc.ac.th

Rudeepan Wattanapat

B.Sc. Agro-Industrial Product Development, Kasertsart University, Thailand, 1989
M.Sc. Food Science, University of Georgia, USA, 1993
Master of Home Economic – Foods and Nutrition, University of Georgia, USA, 1996

Certificate/Diploma:

Associate in Applied Science (Culinary Arts), Schoolcraft College, USA, 2009

Certificate in Baking and Pastry and Cake Decorating, Triton College, USA, 2010

รายละเอียดเพิ่มเติม

Stephane Alexandre Monteilhet

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Bachelor in Science of Education, Blaise Pascal University, Clermont-ferrand, France, 1995
M.A. Science of Education, Blaise Pascal University, Clemont-ferrand, France, 1997

Certificate/Diploma:

Culinary Arts Degree, AFORMAC, France, 2008

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
stephane.monteilhet@dtc.ac.th

Stephane Alexandre Monteilhet

Bachelor in Science of Education, Blaise Pascal University, Clermont-ferrand, France, 1995
M.A. Science of Education, Blaise Pascal University, Clemont-ferrand, France, 1997

Certificate/Diploma:

Culinary Arts Degree, AFORMAC, France, 2008

รายละเอียดเพิ่มเติม

Veronica Petines Gapud

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Bachelor of Arts Major in Education and Child Studies, Smith College, Northampton, MA, USA, 1996

Certificate/Diploma:

Grand Diplôme, Le Cordon Bleu, France, 1997

Associate Degree in Management Hotel Operations, Ecole Hôtelière de Lausanne, Switzerland, 2001

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
​Tel : +66 (0) 2361-7811 - 3
อีเมล
veronica.gapud@dtc.ac.th

Veronica Petines Gapud

Bachelor of Arts Major in Education and Child Studies, Smith College, Northampton, MA, USA, 1996

Certificate/Diploma:

Grand Diplôme, Le Cordon Bleu, France, 1997

Associate Degree in Management Hotel Operations, Ecole Hôtelière de Lausanne, Switzerland, 2001

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีวิน คเชนทร์เดชา

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.B.A. Kitchen and Restaurant Management, Dusit Thani College, Bangkok, Thailand, 2004
Master of Science in Nutrition and Dietetics, Mahidol University, Thailand, 2014

Certificate/Diploma:

Certificate, Vatel Summer Internship of Hotel and Restaurant Management, Vatel Institute of Hotel Management, France, 2003

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
cheewin.ka@dtc.ac.th

ชีวิน คเชนทร์เดชา

B.B.A. Kitchen and Restaurant Management, Dusit Thani College, Bangkok, Thailand, 2004
Master of Science in Nutrition and Dietetics, Mahidol University, Thailand, 2014

Certificate/Diploma:

Certificate, Vatel Summer Internship of Hotel and Restaurant Management, Vatel Institute of Hotel Management, France, 2003

รายละเอียดเพิ่มเติม

ณภัทร ศรีวะรมย์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.A. Management, The University of Thai Chamber of Commerce, Thailand, 2004
M.A. Hotel and Tourism Management, Silpakorn University, Thailand, 2010

Certificate/Diploma:

Diplôme de Pâtisserie, Le Cordon Bleu, Australia, 2007

Diploma, Chocolate Academy Callebaut, Malaysia, 2011

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
napat.sr@dtc.ac.th

ณภัทร ศรีวะรมย์

B.A. Management, The University of Thai Chamber of Commerce, Thailand, 2004
M.A. Hotel and Tourism Management, Silpakorn University, Thailand, 2010

Certificate/Diploma:

Diplôme de Pâtisserie, Le Cordon Bleu, Australia, 2007

Diploma, Chocolate Academy Callebaut, Malaysia, 2011

รายละเอียดเพิ่มเติม

ณัฐวดี ธนมหามงคล

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.Sc. Food Science and Technology, Mahidol University International College, Thailand, 2013
M.Sc. International Management, Henley Business School, University of Reading, United Kingdom, 2017

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
nattawadee.th@dtc.ac.th

ณัฐวดี ธนมหามงคล

B.Sc. Food Science and Technology, Mahidol University International College, Thailand, 2013
M.Sc. International Management, Henley Business School, University of Reading, United Kingdom, 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม

ณัฐวุฒิ พรมจันทร์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.B.A. Kitchen and Restaurant Management, Dusit Thani College, Bangkok, Thailand, 2014

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
nutthawut.pr@dtc.ac.th

ณัฐวุฒิ พรมจันทร์

B.B.A. Kitchen and Restaurant Management, Dusit Thani College, Bangkok, Thailand, 2014

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถิรยุส ใจใหญ่

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Bachelor of Engineering – Civil Engineering, Kasertsart University, Thailand, 2011

Certificate/Diploma:

Diplôme de Pâtisserie, Le Cordon Bleu
Dusit Culinary School, Thailand, 2017

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
tirayus.ja@dtc.ac.th

ถิรยุส ใจใหญ่

Bachelor of Engineering – Civil Engineering, Kasertsart University, Thailand, 2011

Certificate/Diploma:

Diplôme de Pâtisserie, Le Cordon Bleu
Dusit Culinary School, Thailand, 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม

นนทวรรณ ประเสริฐศรี

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Bachelor of Arts Major in History, Chulalongkorn University, Thailand, 2013

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
nontawan.pr@dtc.ac.th

นนทวรรณ ประเสริฐศรี

Bachelor of Arts Major in History, Chulalongkorn University, Thailand, 2013

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปิยวิทย์ ตันติเวทย์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.B.A. Kitchen and Restaurant Management, Dusit Thani College, Bangkok, Thailand, 2013

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
piyawit.ta@dtc.ac.th

ปิยวิทย์ ตันติเวทย์

B.B.A. Kitchen and Restaurant Management, Dusit Thani College, Bangkok, Thailand, 2013

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ภัทรา วิจิตรบุญญานนท์

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.B.A Culinary Arts and Restaurant Management (A joint degree between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College), Dusit Thani College, Thailand, 2014
Master Degree of International Business in Culinary Management, Cesar Ritz College, Le Bouveret, Switzerland, 2015

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
pimphattra.vi@dtc.ac.th

พิมพ์ภัทรา วิจิตรบุญญานนท์

B.B.A Culinary Arts and Restaurant Management (A joint degree between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College), Dusit Thani College, Thailand, 2014
Master Degree of International Business in Culinary Management, Cesar Ritz College, Le Bouveret, Switzerland, 2015

รายละเอียดเพิ่มเติม

พีรพรรษ์ ลัทธิธรรม

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.B.A Culinary Arts and Restaurant Management (A joint program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College), Dusit Thani College, Thailand, 2018

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
peeraphan.la@dtc.ac.th

พีรพรรษ์ ลัทธิธรรม

B.B.A Culinary Arts and Restaurant Management (A joint program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College), Dusit Thani College, Thailand, 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม

วีร์ วงศ์สันติวนิช

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.B.A. Kitchen and Restaurant Management, Dusit Thani College, Bangkok, Thailand, 2000

Certificate/Diploma:

Certificate in Wine Course, Vakschool Wageningen, Holland, 2000

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
vee.vo@dtc.ac.th

วีร์ วงศ์สันติวนิช

B.B.A. Kitchen and Restaurant Management, Dusit Thani College, Bangkok, Thailand, 2000

Certificate/Diploma:

Certificate in Wine Course, Vakschool Wageningen, Holland, 2000

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศิโรรัตน์ คเชนทร์เดชา

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.Sc. Home Economy and Nutrition Major in Product Development, Rajamangala University of Technology, Thailand, 1999

Certificate/Diploma:

Cordon Bleu Diploma / Level 4 Diploma in Professional Culinary Arts / CIEH Level 2 Award in Food Safety in Catering / Tante Marie Culinary Academy Wine Certificate, Tante Marie Culinary Academy, United Kingdom, 2014

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
sirorat.ka@dtc.ac.th

ศิโรรัตน์ คเชนทร์เดชา

B.Sc. Home Economy and Nutrition Major in Product Development, Rajamangala University of Technology, Thailand, 1999

Certificate/Diploma:

Cordon Bleu Diploma / Level 4 Diploma in Professional Culinary Arts / CIEH Level 2 Award in Food Safety in Catering / Tante Marie Culinary Academy Wine Certificate, Tante Marie Culinary Academy, United Kingdom, 2014

รายละเอียดเพิ่มเติม

อริยวรรต เสนา

คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

B.B.A Culinary Arts and Restaurant Management (A joint program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College), Dusit Thani College, Thailand, 2018

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
+66 (0) 2361-7811-3
อีเมล
ariyawat.se@dtc.ac.th

อริยวรรต เสนา

B.B.A Culinary Arts and Restaurant Management (A joint program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College), Dusit Thani College, Thailand, 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo