ข่าวประกาศการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2562 

(สอบวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562)

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ คลิกที่นี่

1.  รายชื่อผู้เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบ (หลักสูตรไทย)  

1.1 สอบวิชาคณิตศาสตร์  ตรวจสอบรายชื่อ

1.2 สอบวิชาภาษาอังกฤษ  ตรวจสอบรายชื่อ

1.3 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว  ตรวจสอบรายชื่อ

 

2.  รายชื่อผู้เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบ (หลักสูตรนานาชาติ)  

2.1 สอบวิชาคณิตศาสตร์  ตรวจสอบรายชื่อ

2.2 สอบ TOEFL ITP  ตรวจสอบรายชื่อ

2.3 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว  ตรวจสอบรายชื่อ

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo