ข่าวประกาศการสอบคัดเลือก

ทางหลักสูตรได้ทำการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

  • ในทุก ๆ เดือน ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะทำการจัดงาน Open House ซึ่งภายในงานจะมีการรับสมัครเรียน รวมทั้งจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งผลภายในวันนั้น
  • จัดส่ง Email ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยดุสิตธานี  บุคลากรในเครือดุสิตธานี ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ที่สนใจจากภายนอก

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo