ข่าวประกาศการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบผลคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562  คลิกที่นี่

 เอกสารสำหรับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ฉบับภาษาไทย)

  1. กำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่
  2. ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา คลิกที่นี่
  3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo