ข่าวประกาศการสอบคัดเลือก

ประกาศผลสอบ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2562

(สอบวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562)

 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ดูรายชื่อ
2. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดูรายชื่อ
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ดูรายชื่อ
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) ดูรายชื่อ
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ดูรายชื่อ
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา) ดูรายชื่อ
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยาดูรายชื่อ
กําหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  อ่านต่อ
ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด
อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  อ่านต่อ
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาใหม่ที่เรียนวิชาปรับพื้นฐาน หลักสูตรภาคภาษาไทย อ่านต่อ

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo