Join us

We have many positions available:

Open Position
Campus

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบจำนวนสินค้า คุณภาพ ปริมาณ และน้ำหนักร่วมกับเจ้าหน้าที่รับสินค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกจัดซื้อ อาจารย์ประจำรายวิชา หรือเจ้าหน้าที่รับสินค้าทันทีที่สินค้าส่งไม่ครบ สินค้าชำรุด หรือมีปัญหาอื่น ๆ
 • สรุปรายการของเหลือเพื่อนำไปรายงานต่อแผนกบัญชีในการตัดยอดการสั่งซื้อครั้งต่อไป
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • ทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดอาจจะไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร(เบื้องต้น)

Responsibility

 • To plan and launch public training courses
 • To do marketing and to sell public training courses
 • To coordinate closely with the instructors and other departments concerned
 • To prepare the marketing collateral or co-ordinate with the outsourced companies involved
 • To market and sell the public training courses efficiently
 • To communicate and look after the participants/attendees to ensure they are happy and well taken care of
 • To report feedback to the instructors and Director for future improvement

Qualification

 • Good communication and interpersonal skills
 • Good command of both written and spoken English
 • Good selling skills
 • Sales & marketing experience is highly preferred
 • Able to work on weekends (with compensated days off)
 • Presentable appearance
 • Thai Nationality only
 • Not over 35 years old
 • Basic computer skills are essential
 • Working experience minimum 2 years

KEY RESPONSIBILITIES:

 • To be responsible for the follow-up of various counseling related activities.
 • Be the primary source of communication with the company institution partners in matters relating to students.
 • Be available for staffing of exhibition stands / booth for partners institutions.
 • To feedback any related responses from clients to the management.
 • To Cooperate and support the team to achieve the target.

SKILLS AND QUALIFICATIONS:

 • Thai nationality only. Age not over 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or Master Degree in related field.
 • At least 1 – 3 years of working experience required.
 • TOEIC: 550-650 within 2 years.
 • Other language (Vietnamese and Burmese) will be advantage.

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์สำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่พนักงานภายในวิทยาลัย

2. บันทึกข้อมูล จัดเตรียม เก็บคืนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ สำหรับพนักงานใหม่ที่จะเริ่มงานหรือลาออกจากงาน

3. ดูแลการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Internet WiFi) และอุปกรณ์เครือข่ายภายใน (LAN)

4. ติดต่อประสานงานและติดตาม การส่งซ่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์

5. ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ก่อนที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะชำรุด

 

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้เกี่ยวกับ Computer Hardware, Software, Printer, Network

3. อายุ 25-30 ปี

4. เพศชาย

5. พ้นพันธะทางทหาร

6. มี Service Mind  มีไหวพริบดี

7. สามารถทำงานเป็นทีมได้

8. หากมีประสบการณ์ทางด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.การตรวจรับสินค้า

2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบส่งสินค้า / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี

3.บันทึกข้อมูลรับสินค้า / ตัดยอดสินค้า

4.การสั่งซื้อสินค้า

5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.วุฒิปริญญาตรี

3.อายุ 25 ปีขึ้นไป

4.มีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และความรู้ด้าน ERP Program

5.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


How to apply?

Please send your application or resume to:

Dusit Thani College, HR Department

1 Srinagarindra 49 Alley, Khwaeng Nong Bon, Khet Prawet, Bangkok 10250
Tel: 0-23617805, 0-2361-7811-3 ext. 310
Fax: 0-2361-7806
Email: Siriwan.khantee@dtc.ac.th

Dusit Thani College – Pattaya Campus, HR Department

382/2 Moo 6, Sukhumvit Road, Pattaya, Chonburi 20150
Tel: 0-3848-8463-7
Fax: 0-3848-8933
Email: Rassamee.nichamnan@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into A Profession

Learn more
logo