ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดสอนด้านอุตสาหกรรมบริการ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร รับสมัครบุคลากรหลายอัตราดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ประจำวิทยาเขต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับและตรวจสอบจำนวนสินค้า คุณภาพ ปริมาณ และน้ำหนักร่วมกับเจ้าหน้าที่รับสินค้า
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกจัดซื้อ อาจารย์ประจำรายวิชา หรือเจ้าหน้าที่รับสินค้าทันทีที่สินค้าส่งไม่ครบ สินค้าชำรุด หรือมีปัญหาอื่น ๆ
 3. สรุปรายการของเหลือเพื่อนำไปรายงานต่อแผนกบัญชีในการตัดยอดการสั่งซื้อครั้งต่อไป
 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์ 0-1 ปี
 4. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 5. ทำงานเป็นกะได้
 6. ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดอาจจะไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)
 7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 8. มีความอดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 9. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร(เบื้องต้น)
 10. ไม่เลือกงาน

Responsibility

 • To plan and launch public training courses
 • To do marketing and to sell public training courses
 • To coordinate closely with the instructors and other departments concerned
 • To prepare the marketing collateral or co-ordinate with the outsourced companies involved
 • To market and sell the public training courses efficiently
 • To communicate and look after the participants/attendees to ensure they are happy and well taken care of
 • To report feedback to the instructors and Director for future improvement

Qualification

 • Good communication and interpersonal skills
 • Good command of both written and spoken English
 • Good selling skills
 • Sales & marketing experience is highly preferred
 • Able to work on weekends (with compensated days off)
 • Presentable appearance
 • Thai Nationality only
 • Not over 35 years old
 • Basic computer skills are essential
 • Working experience minimum 2 years

ความรับผิดชอบหลัก:

 • To be responsible for the follow-up of various counseling related activities.
 • Be the primary source of communication with the company institution partners in matters relating to students.
 • Be available for staffing of exhibition stands / booth for partners institutions.
 • To feedback any related responses from clients to the management.
 • To Cooperate and support the team to achieve the target.

SKILLS AND QUALIFICATIONS:

 • Thai nationality only. Age not over 40 years old.
 • Bachelor’s Degree or Master Degree in related field.
 • At least 1 – 3 years of working experience required.
 • TOEIC: 550-650 within 2 years.
 • Other language (Vietnamese and Burmese) will be advantage.

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์สำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่พนักงานภายในวิทยาลัย

2. บันทึกข้อมูล จัดเตรียม เก็บคืนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ สำหรับพนักงานใหม่ที่จะเริ่มงานหรือลาออกจากงาน

3. ดูแลการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Internet WiFi) และอุปกรณ์เครือข่ายภายใน (LAN)

4. ติดต่อประสานงานและติดตาม การส่งซ่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์

5. ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ก่อนที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะชำรุด

 

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้เกี่ยวกับ Computer Hardware, Software, Printer, Network

3. อายุ 25-30 ปี

4. เพศชาย

5. พ้นพันธะทางทหาร

6. มี Service Mind  มีไหวพริบดี

7. สามารถทำงานเป็นทีมได้

8. หากมีประสบการณ์ทางด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.คิดดีไซน์คอนเซ็ปต์โดยศึกษาจากข้อมูลและชิ้นงานที่มี

2.ออกแบบคอนเซ็ปต์โดยออกแบบตัวอย่างการวางชิ้นงาน ขนาด ประเภทไฟล์ และสไตล์ แล้วส่งงานเพื่อรออนุมัติ

3.ออกแบบอาร์ตเวิร์คสำหรับโซเชียลมีเดีย โฆษณาดิจิตัล และแบนเนอร์เว็บไซต์

4.ออกแบบผลงานโดยใช้เครื่องมิอและซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม

5.ประสานงานกับเอเจนซี่ เว็บ ดีไซเนอร์ แผนกการตลาด และเพื่อนร่วมงาน

6.ร่วมมือร่วมใจกับทีมเพื่อทำงานให้สำเร็จ

7.ทำงานร่วมกับ ดิจิตัล มาร์เกตติ้ง ไดเร็คเตอร์, ผู้จัดการการตลาดดิจิตัล และคอนเท้นท์ไรท์เตอร์

8.ออกแบบโดยยึดตาม อัตลักษณ์แบรนด์ และ แบรนด์ไกด์ไลน์ของวิทยาลัยดุสิตธานี

9.สื่อสารกับภายในและภายนอกแผนกเกี่ยวกับความคืบหน้าของชิ้นงานหรือปัญหา

10.สื่อสารกับภายนอกแผนกเกี่ยวกับดีไซน์ที่เกี่ยวจ้องกับการตลาดเพื่ออธิบายคอนเซ็ปต์และการดีไซน์

11.ทำงานสำหรับบรีฟที่หลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน

12.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตามอัตลักษณ์ของแบรนด์อย่างถูกต้องแก่นะกศึกษา คณาจารย์ และพรักงาน

13.ทำงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.จบปริญญาตรีด้านกราฟฟิคดีไซน์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

2.เพศ หญิง หรือ ชาย

3.อายุ 25-35 ปี

4.มีประสบการณ์การเป็นกราฟฟิค ดีไซเนอร์ หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

5.สามารถใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.มีแนวทางในการจัดวางภาพที่ดี

7.มีความเข้าใจในการตลาด การผลิต การดีไซน์ อัตลักษณ์องค์กร โฆษณา และการออกแบบมัลติมีเดีย

1. สำรวจปัญหาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับอาคาร
2. สุรปสถิติการปฏิบัติงานแม่บ้าน
3. จักทำตารางปฏิบัติงานและพื้นที่รับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน
4. จัดทำเอกสาร Check-List ห้องน้ำ / ตารางลงเวลาปฏิบัติงานคนสวน
5. สรุปรายงานเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในวิทยาลัยดุสิตธานี
6. ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอาคารเรียน 1 และ 2 เและบริเวณโดยรอบ

7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

3. อายุระหว่าง 23-34 ปี

4. มีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร

6. ประสบการณ์ 0-1 ปี

7. ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

Main Responsibilities :

• Create, manage and analyze marketing campaigns and advertisement for online
channels such as search, display, social media and email marketing.
• Utilise digital marketing software for business value achievement
• Act as a DTC website owner.
• Collaborate with other departments in digital marketing related tasks
• Work closely with content writer to create successful marketing campaigns
• Drive alignment of program execution within the organisation
• Foster strong and productive relationships with partners and agencies
• Manage invoice reconciliation process
• Act as liaison between agencies and DTC to ensure vendor invoices are tracked and
submitted for payment
• Track and analyze performance across all online channels to optimize and guide
ongoing strategy development.
• Provide monthly reports, tracking and analyzing performance.
• Share marketing insights with admission team and sales team on a regular basis.
• Work with influencers in the education industry

Qualification:

• 3+ years of work experience in consulting, performance/paid marketing, media buying, lead generation, growth, or other similar roles.

• Hands on experience building and managing SEM, Display, Facebook ads, and email marketing.

• Deep quantitative skills. Ability to analyze & develop complex business/marketing models for sophisticated acquisition programs.

• Work with Marketing team to provide key analysis using Sharpspring and Google Analytics.

• Independence and proactivity. You’ll reach out to stakeholders, understand their needs, and build an roadmap to drive the business forward.

• Ability to coordinate between multiple teams across the organisation

• Advanced expertise in Excel

Qualifications/Requirement :-

 • Master’s Degree or Doctorate degree in related field.
 • At least 1-3 years of working experience required.
 • Good command of Thai and English.

Main Responsibilities:

 • Local at Pattaya or Chonburi province
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Provide a statement of course objectives and relationship of course material to hospitality competencies and the overall hospitality curriculum
 • Describe the learning experiences designed to achieve stated course objectives and competencies, including assignments
 • Present expectations for performance including attendance, class participation, and written assignments (including documentation and confidentiality)
 • Grade students, after articulating grading standards

Khun Rassamee  Nichamnan  : Human Resources Supervisor

Dusit Thani College (Pattaya Campus)

382/2 Sukhumvit 85 Road Bang Lamung District, Chon Buri 20150

Tel. 038 488 463 – 7


รายละเอียดการสมัคร

คุณกนกกร 

กรุณาส่ง Resume มาที่: recruitment@dtc.ac.th

ติดต่อได้ที่เบอร์: 02-361-7811-3 #312

 

วิทยาลัยดุสิตธานี, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่

เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Tel: 0-2361-7811-3 ต่อ 312
Fax: 0-2361-7806
E – mail: recruitment@dtc.ac.th

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ – ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

ที่อยู่

เลขที่ 382/46 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Tel: 0-3848-8463-7
Fax: 0-3848-8933
E-mail: Rassamee.nichamnan@dtc.ac.th

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo