เบญจพร เบญจธรรมธร

เบญจพร เบญจธรรมธร

ผู้บริหารโรงแรม | Sichon Cabana Beach Resort อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

 

ปอเป็นนักศึกษารุ่นที่ 2 ของ วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นความโชคดีที่ได้เลือกเรียนที่นี่เพราะสถาบันนี้ไม่ได้สอนแต่วิชาในตำราเรียนการโรงแรมเหมือนสถาบันอื่น ๆ ทั่วไป แต่ได้สอดแทรกทักษะและการปฏิบัติงานในหลักสูตรอีกด้วย ทำให้เรามีศักยภาพการทำงานเหนือกว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปอย่างมากมาย หลักสูตรการเรียนที่เข้มข้น อุปกรณ์สื่อการสอนที่ทันสมัย รู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ และเป็นหนึ่งในครอบครัว Dusit Thani College

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo