นพวรรณ ใจเย็น

นพวรรณ ใจเย็น

Personal Assistant to CFO | Master Group Corporation (Asia) Co.,Ltd.

 

วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของชีวิตเรา เป็นที่ที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ทฤษฎี และปฏิบัติ อีกทั้งยังให้แนวความคิดทางด้านธุรกิจ รวมถึงทักษะในการทำงานอีกด้วย โดยเน้นให้นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการได้อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่จบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ณ ที่แห่งนี้ เมื่อเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว ได้นำความรู้ทางด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ ควบคู่ไปกับ Service Excellent และทักษะต่าง ๆ มาปรับใช้ในการทำงานจึงทำให้ประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ หลักการในการทำงานที่สำคัญที่สุด คือ ทำงานด้วยหัวใจ ความอดทน ความซื่อสัตย์ ค่ะ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุสิตธานี ขอให้วิทยาลัยประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่มุ่งมั่นจะเป็นหนึ่งในสามสถาบันการศึกษาผู้นำแห่งเอเชียในปี 2020 ตามหลักปรัชญาของวิทยาลัย และจัดโครงการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาทุกด้านที่จะนำชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย จนกระทั่งมีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไปค่ะ

Turn Your Passion Into Profession

Learn more
logo