#title

Home

Total 5 items Displaying 1 - 5 items

Open House “Gracious Hospitality 4.0”


Dusit Thani College

Open House “Gracious Hospitality 4.0”
วิทยาลัยดุสิตธานี จะมีการจัดกิจกรรม Open House ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับข้อมูลและสัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนด้านการโรงแรมและการบริการโดยตรง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดยในงานจะได้พบกับการออกบูธให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ การสาธิตและกิจกรรม workshop จากสาขาวิชาต่างๆ ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน โดยสาขาวิชาทั้งหมดที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม มีดังนี้

  • สาขาวิชาการโรงแรมและรีสอร์ท
  • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
  • สาขาการจัดการนิทรรศการและการประชุม
  • สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (นานาชาติ)
  • สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร และการจัดการภัตตาคาร (นานาชาติ)


นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ จากชมรมต่างๆ ของนักศึกษา การออกบูธจำหน่ายอาหาร (Food Fair) โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (นานาชาติ)
และพลาดไม่ได้กับการสาธิตการประกอบอาหารจากศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ไปคว้ารางวัลระดับประเทศมาแล้ว
ฟรีตลอดงาน!!! ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ https://goo.gl/forms/UsmP9bs82nX9URTn2 หรือโทร 023617811 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด!!
กิจกรรมสาธิตและworkshop ภายในงาน อาทิเช่น
การผสมเครื่องดื่ม Mocktail การทำช่อดอกไม้ติดเสื้อ การสาธิตการบริการส่วนหน้าของโรงแรม การทำยาดมสมุนไพร การสาธิตการประกอบอาหาร การพับผ้าเช็ดปาก และอื่นๆ อีกมากมาย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โควตา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา (หลักสูตรไทย)
    1.1 สอบสัมภาษณ์เท่านั้น (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
    1.2 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
2.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

International Centre of ExcellenceTHE-ICE เป็นองค์กรระดับนานาชาติ ทำหน้าที่รับรองคุณภาพให้แก่สถาบันการศึกษาด้านการทิ่งเที่ยวและการโรงแรมโดยเฉพาะ โดยวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรองคุณภาพโดยองค์กรนี้

ทุกห้าปี คณะกรรมการจาก THE-ICE จะเดินทางมาตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนและความพร้อมด้านต่างๆของวิทยาลัยด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพที่คงมาตราฐานอย่างต่อเนื่อง ทุกปีนักศึกษาของวิทยาลัยฯ จะได้รับสิทธิ์ในการประเมินการเรียนการสอนผ่านทางแบบประเมินออนไลน์ ถือได้ว่าป็นโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินสถาบันเองโดยตรง ผลการประเมินจึงเป็นที่น่าเชื่อถือ

นับแต่ปีพ.ศ. 2557 วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการรับรองคุณภาพจาก THE-ICE เป็นการยืนยันถึงคุณภาพของการเรียนการสอน หลักสูตร ความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าทั้งนักศึกษาชาวไทยที่สำเร็จการศึกษาจากทั้งหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรอินเตอร์ฯ รวมถึงนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยและสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานีจะมีศักยภาพเต็มเปี่ยม เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการและสถานศึกษาอื่นๆทั่วโลก

โดยปกติแล้ว THE-ICE จะรับรองคุณภาพหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งที่ทุกหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยก็ได้การรับรองคุณภาพจาก THE-ICE เช่นกัน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า แม้นักศึกษาจะเข้าเรียนในหลักสูตรภาคปกติที่เป็นภาษาไทย ก็มั่นใจได้ว่าจะได้รัยความรู้และประสบการณ์เท่ากับการเรียนกับสถาบันในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

นอกจากนี้ปีพ.ศ. 2559 ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับเกีตรติให้ดำรงตำแหน่ง Board of Director ของ THE-ICE ซึ่งเป็นสมาชิกชาวไทยท่านเดียวที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญนี้

จึงมั่นใจได้ว่าวิทยาลัยดุสิตธานีจะรักษามาตราฐานเพื่อความเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตจาก วิทยาลัยดุสิตธานีมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานในระดับนานาชาติ

FaLang translation system by Faboba