News & Announcements

ทุนเพื่อโอกาสทางการศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานี

Dusit Thani College

การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งทำรายได้เข้าประเทศไทยและภูมิภาคอาเชียเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้ว ยังส่งผลให้ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขยายตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว แต่ประเทศไทยยังคงความเย้ายวนใจพร้อมรอยยิ้มเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ไม่ขาดสาย วิทยาลัยดุสิตธานีเชิญคุณเข้ามาสัมผัสและศึกษาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่ไม่มีที่ไหนเปรียบได้ให้นานาประเทศได้ชื่นชม ด้วยมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยและความเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำด้านการบริหารการโรงแรมทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการคู่การพัฒนาในภาคปฏิบัติตามแบบมาตรฐานสากลเพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จของคุณในอนาคต

about dtc main1about dtc main2

วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นสวนหนึ่งในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวในเมืองไทยที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 40 ปี และขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่นี่เรามุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฏี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวโดยตรง และในภาคปฏิบัติที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา เราคือก้าวแรกของการเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่การความเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต